The Fresh Cindie

Whipping Post

Osorterade sopor?

När jag var ute för att slänga mina sista sopor i tunnan innan dom tömde så var det en sak som jag funderade på och det var hur dom gör med alla sopor? Slänger dom alla i samma container eller sorteras dom igen och detta för att återanvända resterna för att kunna kompostera? Allt detta med avfall är viktigt att varje person tänker på eftersom berg byggs upp och genom smidig hantering så kan vi halvera soporna och har en ökad chans att får en hantering som gör att berget av sopor inte växer lika snabbt och detta försöker alltid jag göra min sopsortering på bästa sätt för att rädda naturen och vårt samhälle från att överösas av osorterade sopor.